Sammanfattning från SFSFUM 2023

Helgen den 5-7 maj var det äntligen dags för SFS fullmäktige 2023! Fullmäktige är den högsta beslutande makten i SFS, och i år samlades cirka 200 representanter från SFS medlemskårer för att diskutera studentrörelsens viktigaste frågor inför verksamhetsåret 2023/24.

Resan gick detta år till Eskilstuna, där Mälardalens universitet och Mälardalens Studentkår, som under förra årets FUM blev medlem i SFS, stod värd.

I det här inlägget sammanfattar vi vad som hände på SFSFUM 2023, vilka beslut som togs och vad SFS kommer att driva för politik nästkommande verksamhetsår. 

Vad hände på SFSFUM 2023?

 • Fullmäktige beslutade om att välkomna fyra nya medlemskårer i SFS! Studentkåren vid Johannelunds teologiska högskola, Militär- och Försvarshögskolans Kadettkår, Marie Cederschiölds Studentkår, och Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet. Varmt välkomna! 
 • En ny verksamhetsplan antogs. Verksamhetsplanen reglerar SFS arbete det kommande året och medlemmarna röstar om vilka frågor som är mest prioriterade. Följande prioriterade frågor beslutades: Studenters ekonomiska situation, En ändamålsenlig och rättssäker individuell studieplan (ISP), Distansutbildning, Artificiell Intelligens i högre utbildning, och Återhämtning.
 • SFS har nu ett samlat åsiktsprogram! Detta är en hopslagning av de tidigare ställningstagandena och principprogrammet. Det har även tillkommit en del nytt, exempelvis:
  • att studentkårerna ska ges möjlighet att delta i beredning och beslut av de avtal som lärosätet sluter med beställare av uppdragsutbildning
  • att staten och dess myndigheter ska tillse att lärosätena utreder, utvärderar och för statistik över studenternas hälsosituation och orsakerna till studenternas psykiska ohälsa.
  • att lärosätena bör ges möjligheter till att äga och förvalta sina egna lokaler.
  • att hyran för studentbostäder inte ska överstiga 30 procent av studiemedlet. Tidigare hade SFS åsikten att hyran inte ska överstiga 35 procent av studiemedlet.
 • På lördagen valde fullmäktige ett nytt presidium. Till ordförande valdes Jacob Färnert från Uppsala studentkår, som även är avgående vice ordförande för SFS. Ny vice ordförande är Klara Dryselius från Kristianstads studentkår. Grattis Jacob och Klara!
 • Fullmäktige valde även en ny styrelse: Agnes Karonen, Alfred Carlsson, Emanuel Magnusson, Elsa Berlin, Hugo Diebitsch Antoni, Johanna Kaspersson, Matilda Good, Rasmus Lindstedt, Simon Ågren, Sanela Lulic och Victor Öhlund. Stort grattis! Till ersättare valdes Simon Oodolese och Leonardo Rhedin. 
 • SFS stadga ändras så att styrelsen framöver består av 9 ledamöter, inklusive ordförande och vice ordförande. För närvarande har styrelsen 13 ledamöter. 

SFS treåriga fokusfråga “Förutsättningar för hög utbildningskvalitet” pågår även under verksamhetsåret 2023/24, och SFS kommer därmed fortsätta att arbeta utifrån ambitionerna att stoppa underfinansieringen av högre utbildning samt bättre förutsättningar för högskolepedagogisk verksamhet.

Läs mer om helgen: