Kalmar är årets studentstad 2023

En lång tids aktivt arbete har gett resultat. I Kalmar är tillgången på studentbostäder god, miljön är välkomnande för studenter och en god kompetensförsörjning gör att många vill stanna kvar i staden. Därför är Kalmar årets studentstad 2023. 

Utmärkelsen Årets studentstad delas ut av Sveriges förenade studentkårer (SFS). Priset delas ut till den stad som utmärkt sig i sitt arbete för att skapa en god studie- och levnadsmiljö för studenter under det gångna året. 

Kalmar kommun, Linnékåren och Linnéuniversitetet tog gemensamt emot utmärkelsen under en prisceremoni på måndagen. SFS vice ordförande Jacob Färnert delade ut priset. 

– Kalmar erbjuder en förträfflig miljö för studenterna att leva och bo i. Det finns goda kommunikationer för studenter att ta sig till campus, det finns många härliga gröna ytor för rekreation, och staden framhäver alltid studenternas närvaro och kultur i det offentliga, säger Jacob Färnert inför prisceremonin.  

Priset delas ut under en tid då studenters ekonomiska situation är särskilt ansträngd, vilket påverkar deras situation på bostadsmarknaden. Kommunstyrelsens ordförande, Johan Persson (S), lyfte särskilt fram Kalmars relativt goda bostadssituation för studenter. 

– Vårt långa och trogna samarbete med Linnéuniversitetet och Linnékåren kring universitetsstadsfrågor har nu gett resultat. Bland annat så har vi bostadsgaranti för våra nya studenter och Kalmar har blivit grönmarkerad tre år i rad i SFS årliga bostadsrapport, säger Johan Persson.

Ludvig Malmquist, Linnékårens ordförande, lyfte fram studenternas inflytande i utvecklingsarbetet.

– Linnékåren vill särskilt uppmärksamma den goda dialogen mellan oss, Kalmar kommun och Linnéuniversitetet, vilken möjliggör studenters inflytande och påverkan i kommunen så väl som på universitetet. Utmärkelsen Årets Studentstad 2023 är en garant för ett fortsatt gott studentliv för Kalmarstudenter, säger Ludvig Malmquist.

Linnéuniversitets prorektor Niklas Ammert tog emot priset för lärosätets räkning. 

– Vi är mycket stolta och glada över utmärkelsen Årets studentstad. Under lång tid har studentkåren, kommunen och universitet lagt mycket kraft på att bli en attraktiv utbildningsmiljö och nu ser vi helheten, inte minst med vårt nya campus med dess centrala placering. Utmärkelsen är verkligen ett kvitto på det goda arbetet, säger Niklas Ammert.

Om SFS

SFS är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor som arbetar för studenters rätt till en god utbildning och en bra studiesituation. SFS har ett femtiotal medlemskårer vilka tillsammans representerar ungefär 380 000 studenter.

Staden som tilldelas utmärkelsen Årets studentstad ska utgöra en miljö där studenter kan leva, bidra och utvecklas. Sveriges förenade studentkårer kan med stor glädje meddela att Kalmar tilldelas utmärkelsen Årets studentstad 2023. 


Den fullständiga motiveringen från SFS

Kalmar erbjuder en förträfflig miljö för studenterna att leva och bo i. Det finns bostadsgaranti för nya studenter och Kalmar har blivit grönmarkerad tre år i rad i SFS årliga bostadsrapport. Hyresnivåerna är inte allt för höga och flera studentboenden tillämpar tio månaders hyra. Det råder även goda kommunikationer för studenter med kollektivtrafik mellan studentboenden och campus. Kalmar kommun och Linnéuniverstietet arbetar även för att utsmycka staden på olika sätt för att välkomna studenter och medvetengöra stadens medborgare om studenternas närvaro och kultur. Staden har flera härliga grönytor och aktiviteter där studenter har möjlighet till rekreation. Linnékåren, Linnéuniversitetet och Kalmar kommun gör även en ambitiös gemensam satsning i att försöka inrätta ett kårhus för studenterna. 

Studenternas möjlighet till inflytande i Kalmar är god. Det råder en god ordning där studenter, lärosäte, kommun och andra lokala aktörer kan samverka och ha en konstruktiv dialog om studenternas situation i Kalmar. Studenternas inflytande tas på allvar i både frågor som rör utbildning och studiesociala angelägenheter. Det gör sig i uttryck i både konventionella kanaler, såsom inflytande i olika grupperingar, samt enklare former av vardaglig diskussion mellan studenter och relevanta aktörer i Kalmar. Linnéuniversitetet har även tagit steg för att stärka och stötta studentrepresentationen i sin verksamhet. 

Kommunen värnar om ett gemensamt arbete och ser till att flera parter har en viktig del i att genomföra satsningar som bidrar till förbättringar i studenternas tillvaro. Samtliga parter ser ett gemensamt ansvar för att driva staden framåt och där studenterna ses som en given nyckel. Kompetensförsörjning är ett område som kommunen tillsammans med lokala aktörer arbetar aktivt med, och där både lärosätet och studentkåren är givna samverkanspartner. Att få studenter att stanna kvar i Kalmar efter sina studier ser alla parter som ett viktigt mål. Utmärkande är att samtliga parter belyser vikten av goda relationer som ett medel till konstruktiva dialoger och ett kvalitetsstärkande utvecklingsarbete. Genom välorganiserade strategier sätter parterna gemensamma mål för tidsbestämda perioder och arbetar aktivt med att studenterna ska ses som en viktig och betydelsefull del i stadens framtid.