Ny rapport från SFS kartlägger särskilt pedagogiskt stöd

Alla studenter med varaktig funktionsnedsättning har juridisk rätt att få särskilt pedagogiskt stöd. Ändå ser vi att det finns variationer hur tillgången ser ut på olika lärosäten. I en ny rapport kartlägger SFS tillgången till pedagogiskt stöd på 43 universitet och högskolor i Sverige, och presenterar förslag som vi tror kan förbättra situationen.

I samband med lanseringen av rapporten arrangerar SFS ett livesänt panelsamtal. Se samtalet i efterhand på Facebook. Vi redogör våra slutsatser och panelen kommer med inspel. Panelen består av:

  • Gunilla Lindqvist, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
  • Lotten Glans, ordförande SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor, förvaltningschef, Mittuniversitetet
  • Johanna Forsberg, ordförande Unga Hörselskadade
  • Åsa Westlund, vice ordförande och talesperson för Socialdemokraterna i utbildningsutskottet
  • Moderator: Jacob Färnert, vice ordförande SFS

Läs rapporten här: