SFS behöver din hjälp! Enkät till undervisande personal

Undervisar du vid ett universitet eller högskola? Då behöver vi din hjälp. SFS gör en undersökning av hur förutsättningarna för att bedriva kvalitativ undervisning har förändrats över tid.

Svara gärna på vår enkät, eller tipsa en kompis. Enkäten är anonym, tar max 5 minuter att fylla i och sista svarsdag är 19 december. Tack på förhand!

Länk till enkäten.

__

Do you teach at a higher education institution in Sweden? We need your help. SFS are conducting a survey on how the situation for teaching staff has changed over time.

Please respond to our survey, or send it to a friend. The survey is anonymous, takes around 5 minutes to fill, and is open until the 19th of December. Thank you in advance!

Link to the survey in english.