”Hur får vi fler forskare?” – se seminariet i efterhand!

Den 21 april höll vi i ett digitalt panelsamtal om dimensionering av forskarutbildningen. Problemformuleringen var följande:

Färre svenska studenter går vidare till doktorandstudier, medan utländska doktorander får det svårare att stanna i Sverige i och med den ändrade migrationslagen. Hur ska vi bibehålla Sveriges roll som kunskapsnation?

Nu kan du se seminariet i efterhand genom länken här.