Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer

Mandat Ledamot
Organisation Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer
Aktivt Ja
Period Verksamhetsår
Platser 2
Ansvarig Johan Kovaniemi

Beskrivning

Rådets främsta uppgift är att bistå Myndigheten för yrkeshögskolan med underlag inför beslut om vilken SeQF-nivå en kvalifikation motsvarar.

Historiska uppdragsinnehavare

Person Från Till
Thore Lindqvist 2023-07-01 2023-12-13
Linn Svärd 2021-08-25 2022-06-30