Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer

Mandat Ledamot
Organisation Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer
Aktivt Ja
Period Verksamhetsår
Platser 2
Ansvarig presidial Simon Edström

Beskrivning

Rådets främsta uppgift är att bistå Myndigheten för yrkeshögskolan med underlag inför beslut om vilken SeQF-nivå en kvalifikation motsvarar.