Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer

Mandat Ledamot
Organisation Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer
Aktivt Ja
Period Verksamhetsår
Platser 2
Ansvarig presidial Oskar M Wiik

Beskrivning

Rådets främsta uppgift är att bistå Myndigheten för yrkeshögskolan med underlag inför beslut om vilken SeQF-nivå en kvalifikation motsvarar.

Nuvarande uppdragsinnehavare

Person Från Till
Linn Svärd 2021-08-25 2021-12-31