UKÄ:s referensgrupp för det nationella kvalitetssäkringssystemet

Mandat Ledamot
Organ Referensgrupp för det nationella kvalitetssäkringssystemet
Organisation Universitetskanslersämbetet
Aktivt Ja
Period Verksamhetsår
Platser 3
Ansvarig presidial Simon Edström

Beskrivning

I regeringskansliets PM Kvalitetssäkring av högre utbildning (U2015/1626/UH),
föreslås att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) får i uppdrag att utifrån ett
föreslaget ramverk ansvara för att vidareutveckla och implementera ett
nationellt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning.

Nuvarande uppdragsinnehavare

Person Från Till
Tom Edoff 2019-08-01 2021-08-01
Simon Eriksson 2019-08-01 2021-08-01
Simon Edström 2019-01-01 2021-06-30