Förslag till direktiv om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har inte erbjudits att lämna sina synpunkter på remissen av Förslag till direktiv om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning, men har valt att ändå inkomma med några synpunkter.