Inbjudan till att lämna synpunkter på den reglering som under covid-19-pandemin användes för att reglera folksamlingar och trängsel

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har erbjudits att lämna synpunkter till utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier (S 2021:04) på den reglering som under covid- 19-pandemin användes för att reglera folksamlingar och trängsel.