SFS remissvar Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning (SOU 2023:59) och innovation och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:19)

SFS är överlag positiva till utredningens förslag och tror att det kan leda till en betydande förbättring av forskningsfinansieringssystemet. Mindre tid skulle gå till att ansöka om överlappande utlysningar hos flera olika myndigheter. Sambandet mellan forskning och utbildning skulle kunna öka. SFS skulle dock föredra en större förändring i form av en enda statlig forskningsfinansierande myndighet istället för tre.