SFS Remissvar Växla yrke som vuxen – en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna (SOU 2024:16)

SFS tillstyrker att den nya yrkesskolan ska kunna räknas in i en komvuxexamen och därmed ge behörighet till högskolan, men avstyrker förslag om att en del av finansieringen till den nya utbildningsformen ska komma från minskat anslag till högskola och universitet. SFS har inga synpunkter på övriga delar av utredningen.