Universitetskanslersämbetets rapport 2022:7, Psykologexamen, revideringsbehov av två examensmål 

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har erbjudits lämna sina synpunkter på remissen av Universitetskanslersämbetets rapport 2022:7, Psykologexamen, revideringsbehov av två examensmål