Säg hej till SFS nya presidium!

På Sveriges förenade studentkårers fullmäktigesammanträde i Eskilstuna den 6 maj 2023 valdes organisationens nya presidium. Jacob Färnert blir SFS nästa ordförande och Klara Dryselius blir vice ordförande.

Under helgen samlas drygt 200 representanter från landets studentkårer i Eskilstuna för att ta avgörande beslut för organisationens framtid. Jacob Färnert, som är SFS nuvarande vice ordförande, får fullmäktiges förtroende att tillträda som ordförande under nästa verksamhetsår.

– Studenterna i Sverige står inför stora utmaningar framöver och för mig är det en otrolig ära att jag har fått förtroendet att få fortsätta i studentkårsrörelsens gemensamma arbete för studenterna, säger Jacob.

Klara Dryselius är före detta ordförande i Kristianstad Studentkår, och är nu vald till SFS nästa vice ordförande. Hon har en lång bakgrund som engagerad i studiesociala frågor på sitt lärosäte, och har utbildningsbakgrund som grundskolelärare.

– Jag är otroligt hedrad över att ha fått förtroendet från fullmäktige till att vara vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer, säger Klara.