SFS har fyra nya medlemskårer!

Under fullmäktigemötet i Eskilstuna 5-7 maj fick SFS fyra nya medlemskårer! Varmt välkomna till den nationella studentrörelsen: Militär- och Försvarshögskolans Kadettkår, Teknologkåren vid Luleå Tekniska Universitet, Marie Cederschiölds studentkår och Studentkåren vid Johannelunds teologiska högskola.

Linn Svärd är Sveriges förenade studentkårers ordförande: 

– Under våren och hösten har jag och min kollega Jacob Färnert rest runt om i Sverige och träffat ett 50-tal kårer, både befintliga och potentiella medlemmar. Studentkårer av alla storlekar och typer behövs i den nationella studentrörelsen, det är roligt att se att fler kårer vill vara med i SFS. 

Isak är styrelseledamot i Kadettkåren:

– Vi är en ny studentkår, som bildades 2019. Vi hoppas att vi ska bli lite mer etablerade. Vi vill få till samarbeten inom SFS, och se hur andra kårer har det. Vår kår är lite speciell, eftersom vi består av både civila studenter och kadetter. Det är värdefullt att se hur andra har det på sina lärosäten för att förbättra våra egna villkor. 

Alexander Hurkmans är kårfullmäktigeledamot på Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet:

– Vi har kollat på problemen som finns på vårt campus, och insett att vi behöver kolla på den nationella nivån för att lösa vissa av dem. Att vara med i SFS är ett sätt att göra studentlivet bättre för oss här i Luleå. Ett exempel är campusmiljöerna, som ägs av Akademiska Hus. Vi studenter behöver gå ihop för att ha en aktiv dialog med dem.

Junior Naukkarinen är ordförande för Marie Cederschiölds studentkår:

– Jag har en väldigt bra bild av SFS, det är större och mer organiserat än vad jag hade förväntat mig. Nu vill vi sätta oss in i frågorna på nationellt plan, hittills har vi mest fokuserat att få igång studentinflytandet på kåren. 

Studentkåren vid Johannelunds teologiska högskola hade inte möjlighet att närvara under fullmäktige.