Nationella vårdkompetensrådet föreslår ändringar inom VFU

Socialstyrelsens huvudkontor.

Rådets slutrapport har nu publicerats, med förslag på en rad förändringar inom verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Rådet tar även upp att studenter behöver kompenseras för ökade kostnader, efter inspel från SFS. 

Det nationella vårdkompetensrådet är ett rådgivande organ som leds av Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Regioner, kommuner och lärosäten är representerade.  SFS deltog i en träff genom representanterna Agnes Karonen och Tilda Jalakas. Vi har tidigare uttryckt besvikelse över att studenterna inte var formellt representerade i gruppen. Läs SFS intryck från träffen här

Rådets mål är att bidra till vårdens kompetensförsörjning, med anledninga av att det råder brist på primärvårdsläkare både nu och minst tio år framåt. Rådet föreslår ett miljardtillskott från staten, och en nationell samordningsfunktion för att stödja regionerna i kompetensförsörjningen. 

För studenternas del är det särskilt viktigt att VFU fungerar väl. Där föreslår rådet följande förändringar:

  • Modeller för handledning av studenter under VFU eller klinisk praktik bör utvecklas.
  • Potentialen att tillhandahålla VFU ellerklinisk praktik inom kommunal hälso- och sjukvård bör tas tillvara i högre utsträckning.
  • Vårdutbildningar och utbildningsmoment bör i högre grad genomföras på flera orter i landsbygd inom primärvården, i form av decentraliserade utbildningar samt genom VFU eller klinisk praktik i verksamheter på landsbygd.
  • Vårdutbildningar och utbildningsmoment bör i högre grad genomföras i socioekonomiskt utsatta områden i primärvården, i form av VFU här med klinisk praktik

SFS har varit måna om att lyfta problematiken som uppstår när VFU är förlagd på annan ort. Att pendla långt innebär kostnader. Om avståndet är längre kan du behöva hitta en bostad på orten, och således betala dubbla hyror. Hur studenter kompenseras för den kostnaden varierar, vissa gånger får du ingen ersättning alls. 

Rådet föreslår att VFU i högre utsträckning ska genomföras i verksamheter på landsbygden, vilket sannolikt kommer innebära ökade kostnader för studenterna. Efter förslag från SFS betonar rapporten att studenter kan behöva kompenseras. Det är bra att perspektivet lyfts i rapporten, men vi kommer fortsätta följa frågan för att se till att det också genomförs i praktiken. 

Läs rapporten här.