SFS lanserar handbok för studerandeskyddsombud 

Studerandeskyddsombud har en avgörande roll för studenternas studiemiljö, ändå har det varit svårt att hitta information om vilka rättigheter som studenter faktiskt har. Nu lanserar SFS en handbok som ämnar att stärka arbetsmiljöarbetet på landets lärosäten. 

Studerandeskyddsombud är inte helt olika skyddsombud på arbetsplatser. De är företrädare för studenter i frågor som rör studiemiljön på universitet och högskolor, och arbetar för att studenter ska ha en bättre fysisk och psykosocial arbetsmiljö. 

För den som arbetar finns det många böcker att läsa om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Men trots att det finns nästan en halv miljon studenter i Sverige, är det förvånansvärt svårt att hitta information om vilka rättigheter som gäller för studenternas arbetsmiljö. 

Därför lanserar Sveriges förenade studentkårer SSO-handboken, en utförlig men lättillgänglig genomgång av de flesta lagar och regler som gäller studenters arbetsmiljö. Handboken är den första i sitt slag. 

– Vi vet att brister i studiemiljön har en stor påverkan bland annat på studenters psykiska hälsa. Jag hoppas att den här handboken kan stärka studerandeskyddsombuden i arbetet för att alla studenter ska ha en trygg och fungerande studiemiljö, säger Sebastian Lagunas Rosén, samhällspolitisk chef på SFS som har författat handboken. 

Handboken är fritt tillgänglig som PDF nedan, och kommer även att delas ut i tryckt form till SFS medlemskårer på höstens medlemsmöte. 

Läs SSO-handboken här!