SFS släpper ny rapport om kostnaderna för VFU

Merkostnader vid praktik hindrar många studenter inom bland annat vårdutbildningar från att avsluta studierna. Politikerna måste titta på utbildningsvillkoren om vi ska kunna lösa välfärdens kompetensbrist, skriver ordförande Matilda Strömberg i en debattartikel. 

Läs debattartikeln här. För SFS är det av grundläggande vikt att utbildning inte ska kosta pengar för den enskilda individen. Att utbilda sig i Sverige är avgiftsfritt, men det innebär inte nödvändigtvis att det är kostnadsfritt. Exempelvis kurslitteratur kan innebära stora kostnader för många. Men även obligatoriska moment i utbildningen som ingår för att få en examen, t ex verksamhetsförlagd utbildning (VFU), kan innebära höga kostnader. Detta är många gånger en dold kostnad som vissa inte känner till på förhand. I rapporten har vi kartlagt vad som gäller på landets olika lärosäten, och hittat en ojämlikhet i hur lärosätena ersätter studenter inom och mellan lärosäten. Undersökningen visar att det vanligaste är att studenten endast delvis ersätts för utgifter i samband med VFU och att det oftare än VFU-platsen är lärosätet som står för ersättningen. Riktlinjer för ersättning fanns endast i drygt hälften av de undersökta lärosätena.