SFS släpper ny rapport om studiemedlet

An english summary is included on the last page of the report

Studiemedlet reformerades för över tjugo år sedan – hur väl uppfyller dagens system grundtanken bakom reformerna? I rapporten ”Studiemedlets gränser” undersöker vi hur väl systemet fungerar utifrån premissen att det ska fungera för alla som vill studera.

Rapporten är en bred genomlysning av systemet som helhet. Även om den inte kan ge uttömmande svar på alla frågor menar vi att den belyser ett antal brister. Bland annat att studiemedlet inte fungerar tillräckligt väl tillsammans med andra trygghetssystem, som bostadsbidraget och sjukskrivning.

Slutligen presenterar vi fyra förslag:

● möjlighet till deltidssjukskrivning för studenter.

● separat bostadsbidrag för studenter.

● fler veckor med studiemedel.

● a-kassa för studenter bör utredas.

Den 27 januari 2022 hade vi ett panelsamtal på temat tillsammans med Maria Nilsson (L) och Daniel Riazat (V) som du kan se i efterhand här.

Läs rapporten här.