Studentmedverkan för framtiden – sammanfattning av webbinariet

12 februari på dagen 100 år sedan kårerna möttes i Uppsala för en överläggning om bildandet av de svenska studentkårernas nationella organisation. En viktig dag i studentinflytandets och SFS historia. Därför var det extra roligt att se att så många var intresserade av vårt webbinarium ”studentmedverkan för framtiden idag. 
På webbinariet deltog som modererades av SFS ordförande Simon Edström deltog följande panel:  

  • Coco Norén, Prorektor Uppsala Universitet
  • Agneta Bladh, Särskild utredare Internationaliseringsutredningen
  • Jacob Färnert, Ordförande Uppsala Studentkår
  • Anna Ivert, Ordförande Uppsala teknolog- och naturvetarkår
  • Anna Ruus, Student och doktorandrepresentant

Det blev en givande och lärorik diskussion om hur vi kan bygga och utveckla ett starkt studentinflytande. Flera i panelen tog upp att det är oerhört viktigt att det råder en kultur som ser studentmedverkan och studenters närvaro i rum där beslut tas som en självklarhet. Studentrepresentanter behöver även få de förutsättningar som krävs för att delta på lika villkor. Bl.a Jacob Färnert tog även upp den brist på resurser många studentkårer lider av och poängterade vikten av att ha tillräckligt med resurser för att på lång sikt kunna bygga ett starkt studentinflytande. 

Panelen pratade även om internationella studenters möjlighet att vara en del av studentinflytandet. Anna Ivert delade med sig av de erfarenheter de haft på Uppsala teknolog- och naturvetarkår, där en av de heltidsarvoderade är internationell student, med bl.a svårigheter att få information och veta var man ska vända sig. Agneta Bladh skickade även med ett budskap till politiken om att anta Internationaliseringsutredningens förslag om att även utbytesstudenter i formell mening ska klassas som studenter.

Webbinariet var en del av SFS jubileumsseminarium som anordnas med anledning  av SFS 100-årsfirande 2021. Vi kommer under året att arrangera seminarier runt om i landet. Varje seminarium har ett tema och vi kommer behandla aktuella politiska frågor som rör såväl akademin som studenters livssituation. Seminarierna är för närvarande digitala på grund av gällande coronarestriktioner, men kan komma att arrangeras fysiskt längre fram. SFS följer situationen noga och följer Folkhälsomyndighetens restriktioner.

Läs gärna SFS debattartikel i Ergo på samma tema