Tack för ett magiskt firande!

Du, som engagerar dig för studenters villkor.
Du, som väljer att lägga din tid och din kraft på att skapa förändring på demokratisk väg.
Du, som för dina kamraters talan, och som vårdar det förtroende som det innebär:
Du är en tillgång för vårt land!

H.K.H Kronprinsessan Victoria

Den 19 mars fortsätter vara en historisk dag för den svenska studentrörelsen; dagen vi grundades och dagen vi fick fira våra första hundra år tillsammans med studenter och våra studentkårer. På plats för att celebrera hundra år av det nationella studentinflytandet fanns även representanter från vår historia såväl som kungligheter och samarbetsaktörer från organisationer och politiken. Vi är överväldigade över att så många ville vara med och fira tillsammans med oss.

Under kvällen var det tydligt hur rörelsen saknat det fysiska mötet och vi kan i efterhand se att tiden var kort. Under kvällens gång är vi rätt säkra på att vi slog ett nytt rekord i nya bekantskaper och inbokade samtal mellan kårer, politiker och tidigare generationer av SFS:are.

Sveriges förenade studentkårer grundades i syfte att samla landets studenter för internationell solidaritet och samarbete över nationsgränserna. Dessa grundstenar ser vi inte minst nu är viktiga faktorer för frihet och en stark, oberoende akademi. SFS är fortsatt en vital rörelse som på nationell och internationell nivå aldrig kommer att tumma på våra demokratiska principer. I 100-årsgåva från utbildningsminister Anna Ekström gavs även ett löfte om att studentinflytandets förutsättningar ska stå i fokus under 2023 när Sverige tar över ordförandeskapet i EU. Vårt firande blev ett ljus i det kolsvarta Europa och vår glöd blev en gemensam eld för vårt fortsatta arbete för demokrati och studerandes villkor.

Presidiet, Linn Svärd och Oskar M Wiik, vill särskilt tacka Kronprinsessan Victoria, utbildningsminister Anna Ekström, Emily McPherson (Norsk studentorganisasjon), Jacob Blasius (Danske Studerendes Fællesråd) och Konstantin Kouzmitchec (Suomen ylioppilaskuntien liitto) för era vackra ord till våra medlemmar. Tack konferencier David Persson för all underhållning. Tack Rosa Kvartetten för oförglömliga strofer. Tack till vår eventkoordinator Rasmus Persson som med bravur rodde evenemanget i hamn.

Och tack till er. Alla medlemskårer och studenter. Oavsett om ni firade på plats lördagen den 19 mars 2022 så firade och tackade vi er för 100 år av ett brokigt, bråkigt och ett alldeles alldeles underbart första sekel.

Med all vår kärlek och kamp,

Oskar M Wiik, vice ordförande
Linn Svärd, ordförande