Uppdatering gällande Årets studentstad 2022/2023

Efter noga övervägande har juryn för Årets Studentstad 2022/2023 beslutat att inte utse någon av de sökande till Årets studentstad. Därmed kommer inte utmärkelsen delas ut i år. 

Syftet med Årets studentstad är att belysa det viktiga arbete som utförs i landets studentstäder för att värna om studenters hälsa och tillvaro. Samverkan mellan studentkåren, kommunen, lärosätet och näringslivet är en förutsättning för att skapa en god tillvaro, och något som värderas högt i juryarbetet. 

– För att möta våra höga krav krävs ett hårt arbete och ett aktivt ledarskap från flera parter, och där har tyvärr inte årets sökande nått fram hela vägen. Däremot vet vi att det pågår lovande framsteg i många städer runt om i landet, och vi ser fram emot att besöka dem inför nästa års upplag av Årets Studentstad, säger Linn Svärd, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

Juryn består av fyra representanter från SFS styrelse:

  • Emelie Björkman
  • Johan Heder
  • Linn Svärd
  • Timmie Hansson

​​Kriterier för Årets studentstad

En studentstad att studera, leva och trivas i 

Årets studentstad ska vara en bra miljö att studera, leva och trivas i. Staden har ett aktivt arbete för att erbjuda säker tillgång till fungerande studentbostäder med rimlig hyra. Det finns god tillgång till fritidsaktiviteter, rekreation, grönområden samt smidiga transportmöjligheter till och från campus. Det finns goda möjligheter till ett givande arbetsliv och tillvaro i staden efter studierna.

En studentstad att engagera sig i 

Årets studentstad ska ha ett fungerande och inkluderande studentinflytande, där studenternas perspektiv och initiativ tillvaratas på alla olika nivåer. Studentperspektivet är inkluderat i beslutsprocesser inom samhället som rör studenterna. Initiativ från studenterna främjas och tas tillvara på. 

En studentstad som möjliggör samverkan 

Årets studentstad ska visa på ett väl fungerande samarbete mellan lärosäte, studentkår, kommun, region, och arbetsliv, där studenters situation och behov står i fokus. De olika aktörerna hjälps åt med att få till satsningar som medför konkreta förbättringar i studenternas tillvaro samt för studentstadens framtid. Studenterna ses som en given samarbetspart och nyckel i stadens utveckling.