Debatt: Höj inte trösklarna till högre utbildning

Foto: CSN

Med anledning av regeringens förslag att höja räntan på studielån har SFS publicerat en debattartikel tillsammans med Saco Studentråd. I artikeln påpekar vi att förslaget ställer unga och yrkesverksamma mot varandra, och att den sociala snedrekryteringen riskerar att öka.

Läs ett utdrag nedan. Hela debattartikeln finns här:

”Regeringen har föreslagit att räntan på lånedelen av studiemedlet ska bli 11 gånger så hög som i dag. Räntehöjningen föreslås gälla på både nya och gamla CSN-lån och gälla från 2023. Ökad avbetalning på lånen senare i livet innebär i praktiken att det kommer att kosta mer pengar att studera – särskilt för de som väljer att studera långa utbildningar, som lärare, civilingenjör, socionom eller läkare. Höjningen är tänkt att finansiera ett omställningsstudiestöd för yrkesverksamma mitt i livet.”

Läs hela artikeln på Altinget.se