Debatt: Säkerställ att studentbostäder går till studenter

Idag skriver jag i Göteborgs-Posten tillsammans med Studentbostadsföretagen om studentbostäder, studiekontroller och att studentbostäder behöver gå till studenter. Läs ett utdrag nedan och artikeln i sin helhet här

Studentbostäderna ska vara den snabbrörliga delen av bostadsmarknaden, som kan erbjuda en bostad kort efter att studenten fått sitt antagningsbesked. Så är ofta inte fallet idag. Trots en förbättring de senaste åren råder fortfarande bostadsbrist på de flesta studieorter varje höstterminsstart och på de större studieorterna är läget ansträngt hela året. Oro över möjligheterna att hitta bostad kan gå ut över såväl den psykiska hälsan som studieresultat och gör att vissa avstår sin drömutbildning.För att lösa bostadsbristen för studenter behöver vi frigöra bostäder till nya studenter. Olovligt kvarboende efter avslutade studier är tyvärr ett utbrett problem och störst är problematiken i städer där den ordinarie bostadsmarknaden är extra svår

Linn Svärd SFS och Stina Olén Studentbostadsföretagen i GP 5/3 2021

Linn Svärd, Vice ordförande SFS