För en hållbar framtid – akademin och högre utbildnings roll i arbetet för en hållbar utveckling

För drygt två månader sedan startade hundratusentals studenter sina studier vid svenska universitet och högskolor för vårterminen. Vissa tar snart examen  och oroar sig för en arbetsmarknad påverkad av coronapandemin, andra är förväntansfulla och har precis påbörjat ett nytt kapitel i livet. Det som är gemensamt är att vi lever och studerar i en tid då hållbarhet med fokus på klimatet är den största utmaningen och omställningen samhället står inför. 

För att vi ska kunna bygga ett hållbart samhälle som klarar av att tackla såväl klimatkrisen som de humanitära problemen världen står inför krävs det att alla delar i samhället bidrar till förändring. Det är inte tillräckligt med smärre insatser utan större skiften måste ske för att författa en ny berättelse av vår framtid. 

Vi ser en arbetsmarknad som står inför andra utmaningar än vad den har gjort och en samtid som är i ständig förändring. För den omställning som ska ske beaktas de globala fluktuationerna och för att förstå detta krävs färdigheter som den högre utbildningen kan ge genom att enkelt förklara komplexa situationer.

I högskolelagen slås det fast att universitet och högskolor  i sin verksamhet ska främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

Akademin likväl som näringslivet har en mycket viktig roll för den hållbara utvecklingen. Universitet och högskolor kan genom utbildning, forskning och samverkan skapa, förädla och sprida kunskap som hela samhället har nytta av.

Det handlar om att förstå, förklara och förbättra likväl som att tolka. Akademin kan vara denna knutpunkt där dagens likväl som morgondagens medborgare och ledare bildas och sätter agendan för en bättre morgondag. Sverige som kunskapsnation ska uppfylla de åtagande och avtal som undertecknats men vi kan inte se att så görs. 

Många studenter är unga och har ännu inte gett sig in på arbetsmarknaden. Som företrädare för studenter och studentkårer ser vi ett stort engagemang för hållbarhet och klimatfrågor. Det finns flertalet initiativ där studenter påverkar lärosätena. De ligger på för att högskolesektorn ska ta större ansvar i klimatfrågan. För visst är det så att den institution som har till uppdrag att bilda också förväntas leva som den lär. 

Men vi ser också en oro. En oro över hur klimatfrågan kommer påverka ens eget och framtida generationers liv. Här finns en oerhörd kraft och vilja att förändra och engagera sig. Att tillsammans bygga en mer hållbar framtid. Det är bråttom. Vi måste göra så stor skillnad vi kan på så kort tid som möjligt. Samtidigt behöver det vara insatser som håller över en längre tid, de kan inte längre vara tillfälliga. Vi vill inte se fler pappersprodukter. 

Precis som varje företag och näringslivet i stort behöver titta på sin verksamhet och se var störst skillnad kan göras så behöver akademin göra densamma. Vi ser dels att lärosätena behöver ta ett större ansvar för sitt egna klimatavtryck men framförallt så handlar det om styrkan i utbildningen. 

Hållbarhet behöver genomsyra all utbildning. Det är inte en avskild del som kan undervisas i på ett fåtal föreläsningar utan ett perspektiv som behöver bli en del av hela verksamheten. 

För det är inte en isolerad gåta hur vi ska bygga framtiden hållbar och lösa de utmaningar vi står inför – utan det är en del av allt vi gör. Lösningarna behöver därför genomsyra hela vår framtid. En framtid med fundament för att hålla. 

Linn Svärd, Vice ordförande
Simon Edström, Ordförande

Läs mer om SFS åsikter och arbete inom Hållbar utveckling här


Denna text har tidigare publicerats i Dagens Industri som en del av en kampanj.