Nätverksträff #2 för studerandeskyddsombud

Välkommen till vårens första SSO-nätverksträff!


Tema: hot, våld och trakasserier

Under hösten har flera fall uppmärksammats där studenter har upplevt otrygghet på campus eller i samband med undervisningen. Samtidigt utsätts forskare för hot och trakasserier, både från studenter och utomstående personer. Detta aktualiserar frågan om hur lärosäten och SSO:er kan jobba med frågor om trakasserier, hot och våld.

Vår gästföreläsare är David Brax, filosofie doktor i praktisk filosofi. David är senior utredare vid nationella sekretariatet för genusforskning sedan 2018 och disputerade i praktisk filosofi vid Lunds universitet 2009. Davids arbete fokuserar främst på frågor rörande hat och hot i samhället och konsekvenserna av detta.

David arbetar för tillfället med en undersökning rörande utsatthet för hot och hat i svensk högskolesektor. Undersökningen är baserad på en enkät om omfattning, former, fördelning och konsekvenser av utsatthet och oro för utsatthet i sektorn. En delrapport publicerades i juli 2022 och en slutrapport är planerad att publiceras under våren 2024.

Som vanligt kommer det även finnas tid för nätverksdeltagarna att lyfta egna frågor som de vill diskutera med nätverket.

 

Plats: Zoom-länk skickas ut till de som anmält sig

Datum: 23 januari 2024

Tid: 14:00-16:00

Anmälan: via denna länk 

Sista datum för anmälan: 21 januari 2024