SFS nya rapport: Den dolda kostnaden

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har genomfört en enkätundersökning för att undersöka universitetslärares erfarenheter av de ekonomiska förutsättningarna för en kvalitativ högre utbildning. Enkäten har besvarats av 418 universitetslärare verksamma vid 47 svenska lärosäten. I rapporten presenteras en sammanställning av resultaten från enkäten, tillsammans med ett antal rekommendationer baserat på resultaten.

Våra rekommendationer är:

  • Undanta högskolor och universitet från produktivitetsavdraget
  • Höj ersättningsbeloppen
  • Inför ett nytt resurstilldelningssystem som möjliggör långsiktighet
  • Bättre användning av lärosätets myndighetskapital

Rapporten lanseras i ett digitalt panelsamtal torsdag den 25 april kl 16.00-17.00. Följ samtalet på Facebook.