Studiemedelsreform – reformförslag för ett modernt studiemedel

SFS ordförande Jacob Färnert och vice ordförande Klara Dryselius. Foto: Maria Cruseman

Sveriges förenade studentkårer presenterar förslag för att göra studiemedlet mer modernt och ändamålsenligt, i ett nytt PM.

Det är dags att modernisera studiemedelssystemet.

Den senaste stora reformen av studiemedlet genomfördes 2001. Då förenklades systemet genom att bli mer enhetligt. Reglerna för återbetalning ändrades också för att systemet inte skulle bli för dyrt för staten när antalet högskolestuderande ökade. 

SFS gjorde 2022 en uppföljning av den senaste reformen. I uppföljningen undersöktes bland annat hur studiemedlet täcker behoven för olika studentgrupper, exempelvis studenter med barn, äldre studenter och studenter som på andra sätt inte motsvarar en genomsnittlig ungdomsstuderande. SFS konstaterade att det behövs nya reformer om systemet till fullo ska tjäna sitt syfte i dagens högskolelandskap.

I denna promemoria presenterar vi konkreta förslag inom ett antal områden som inte har hängt med när samhället och studenternas situation har förändrats. Målet är att studiemedlet ska vara modernt och ändamålsenligt.