English information

Användarinloggning

Senast i SFS-bloggen

24 april 2014
Igår besökte jag Växjö och Linnéuniversitetet, dock av helt andra skäl än vad som föranleder detta blogginlägg. Denna text handlar om att Linnéuniversitetet har fattat ett principbeslut om att välkomna alla partier att bedriva kampanj och arrangera möten på universitetsområdet. Beslutet motiveras med att universitetet som myndighet varken kan... Läs mer »
16 april 2014
Idag är en bra dag att bryta en norm. Så inleds SFS bok Bryt en norm! som Universitets och högskolerådet, UHR, lyfter fram i en rapport om jämställdhet i högskolan som kom nyligen. Rapporten sammanställer projektresultaten från satsningar inom Delegationen för jämställdhet i högskolan 2009-2010. SFS hade två projekt med i satsningen: Equalizer -... Läs mer »
09 april 2014
I dag presenterar regeringen sitt förslag till vårbudget. Efter att ha läst budgeten kan Sveriges förenade studentkårer (SFS) konstatera att regeringen fortfarande saknar en långsiktig ambition för högre utbildning.  Högskolan får inte bli ett verktyg för att lösa grundskolans problem Vårens budget innehåller många satsningar på utbildningsområdet... Läs mer »
09 april 2014
I dag presenterar regeringen sitt förslag till vårbudget. Efter att ha läst budgeten kan Sveriges förenade studentkårer (SFS) konstatera att regeringen fortfarande saknar en långsiktig ambition för högre utbildning.  Högskolan får inte bli ett verktyg för att lösa grundskolans problem Vårens budget innehåller många satsningar på utbildningsområdet... Läs mer »
28 mars 2014
Förra veckan höll European Student’s Union, ESU, konferens i Bryssel. SFS Komit, SFS internationella kommitté, deltog genom Erik Pedersen och Rebecka Stenkvist. Under tre intensiva dagar varvades föreläsningar och seminarier med gäster från EU:s olika institutioner och samarbetspartners. Kunskapen fördjupades om hur arbetet med att utveckla den... Läs mer »
14 mars 2014
Igår aviserade regeringen en utbyggnad av antalet utbildningsplatser genom en årlig satsning från och med 2015. 10 000 nya utbildningsplatser ska skjutas till inom framförallt lärarutbildningen. SFS tycker i regel att denna typ av satsning är motiverad, inte minst med hänsyn till att söktrycket till högskolan har varit rekordhögt sedan 2009 och... Läs mer »
13 mars 2014
I dag har CSN släppt rapporten ”Studerandes ekonomiska och sociala situation 2013”. Rapporten är ett bra verktyg för SFS och andra och ger kontinuerlig kunskap om studerandes ekonomiska och sociala situation, helt enkelt deras trygghet. Föregående rapport som släpptes 2012 visade på tydliga skillnader mellan studerande kvinnors och mäns hälsa. En... Läs mer »
13 mars 2014
I dag tar regeringen och miljöpartiet beslut om en lagrådsremiss om ändrade migrationsregler. Studentrörelsen har länge kämpat för att förbättra villkoren för internationella studenter och forskarstuderande. Nu ser vi att SFS och SFS doktorandkommittés arbete har gjort avtryck i regeringens proposition. SFS har tidigare föreslagit att studenter... Läs mer »
03 mars 2014
Ni kanske minns den uppmärksammade debattartikeln om förslaget om högskolestiftelser som 36 forskare skrev i slutet av oktober förra året. Två av dessa forskare gör i det senaste numret av Universitetsläraren ett nytt utspel den autonomidebatt som av allt att döma tycks ha dött när regeringen ”drog tillbaka” förslaget. Inledningsvis faller de båda... Läs mer »
03 mars 2014
Regeringen har nu lämnat över en remiss till Lagrådet om ändringar i diskrimineringslagen. Förslaget går ut på att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning framöver ska utgöra en legal grund för diskriminering i väsentligt vidare mening än idag. Lagförslaget kommer få positiva konsekvenser även inom högskolan. Det enda... Läs mer »

Mest lästa

Av: Fd. ordförande Camilla Georgsson (2011/2012)
Av: Fd. ordförande Camilla Georgsson (2011/2012)

Läs blogginlägg av

Föräldraledig. Politisk sekreterare och pressansvarig
Jurist och utredare
Ordförande
Vice ordförande