SFSFUM 2020 Val

Här kommer valberedningen med info om vilka kandidater de föreslår, länk till enkät för att ställa frågor till dessa och all annan info ni kan tänkas behöva för att minimera risk för tekniskt strul nu när SFSFUM blir digitalt!

FRÅGOR TILL KANDIDATERNA

Nu när FUM har blivit digitalt, så tänker vi från valberedningen att det skulle underlätta saker om frågor till kandidaterna som vi föreslå eller till oss själva kan besvaras skriftligt. Därför har vi skapat denna enkät! Nu har ni medlemskårer och Doktorandkommité möjlighet att skriva in era frågor till de kandidaterna som valberedning föreslår, som valberedning inte valberedar, och till valberedningen själv! Vi kommer stänga detta den 7 april för att ge alla tid att svara på eventuella frågorna, och svar beräknas skickas ut till er den 14 april.

Enkäten finns här. 

PRESENTATIONER FRÅN KANDIDATERNA

Eftersom SFSFUM utförs på distans har kandidaterna haft möjlighet att introducera sig själva genom mer utförliga presentationer i videoform eller textform. Tanken är att försöka besvara på vissa frågor på förhand, så att själva mötet flyter på så smidigt som möjligt. 

Presentationerna finns här. 

PRESIDIUM

I valet till styrelse inkom fyra nomineringar till SFS presidium. Av dessa tackade samtliga ja till nomineringarna. Valberedningen har haft bra kandidater och vi är mycket nöjda med vårt förslag. I vårt underlag har vi CV, personligt brev, referenser samt att vi utfört en hearing med samtliga kandidater vilket legat till grund för vårt beslut.

Nominerade till presidiet (personliga brev länkade):

Johan Nilsson – Kandidatur tillbakadragen
Linn Svärd
Mårten Andersson
Simon Edström

Valberedningen föreslår att välja Simon Edström till ordförande och Linn Svärd till vice ordförande. Dokument med motiviering samt övrig info finns här. 

STYRELSE

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter i SFS styrelse: 

Arita Halili
Axel Andersson
Elisabet Lövkvist
Emma Wallerström
Erik Frännfors
Frida Gommel
Gustav Ekström
Johan Nilsson (har dragit tillbaka sin kandidatur)
Karl Kilbo Edlund
Mårten Andersson
Sara Gabrielsen

Samt förslag på reservlista:
Eric Gustafsson
Petter Elgh

Mapp med personliga brev från samtliga som sökt till styrelsen finns här. 

Mapp med presentationer från personer som sökt till styrelsen finns här. (uppdateras kontinuerligt)

Dokument med fullständig info samt motivering finns här. 

ANSÖKAN TILL VALBEREDNING OCH VERKSAMHETSREVISOR 

Härmed öppnar Valberedningen åter igen upp för möjlighet att kandidera till Valberedningen eller positionen som Verksamhetsrevisor för verksamhetsåret 2020-2021 (ny deadline 13 april). Har du under ordinarie ansökningstid redan skickat in din kandidatur eller accepterat din nominering behöver du inte ansöka igen.

Enkät till ansökan finns här. 

Länk till de ansökningar som redan lämnats in finns här. 

Klicka här för nomineringsanmodan på svenska. Click here for the invitation to nominate in english . Båda dokumenten innehåller fullständig information inklusive beskrivning av uppdragen och kravprofil.