SFSFUM 2020

[Nedanstående sida är en informationssidan för SFS fullmäktige 2020 och kan innehålla utdaterad information]

SFS fullmäktige (SFSFUM) är organisationens högsta beslutande organ. Här fattas beslut om hur organisationen ska se ut och arbeta, vilka mål SFS ska jobba för och hur studenters rättigheter bäst värnas.

DATUM

Nästa SFSFUM kommer vara 17-19 april 2020 i Halmstad. Här hittar du en fullständig tidsplan över arbetet inför SFSFUM 2020.

Med anledning av den stora smittspridningsrisken vid ett fysiskt fullmäktigemöte beslutade styrelsen den 20 mars att ett digitalt fullmäktigemöte ska hållas istället. Mötet kommer vara den 18 april.

FÖREDRAGNINGSLISTA MED SLUTGILTIGA HANDLINGAR

Ett digitalt fullmäktige är inte optimalt för att hantera den mängd propositioner och motioner som har lyfts till årets SFSFUM. Därför beslutade styrelsen, med input från verksamhetsrevisor, att minska antalet punkter som behandlas under det digitala fullmäktigemötet samt att föreslå att det ska kallas till ett extra fullmäktigemöte. Nedan finns fullständig föredragninslista över de punkter som kommer vara med tillsammans med handlingar.

  • Ordförande förklarar mötet öppnat
  • Justering av röstlängden
  • Val av mötesordförande och mötessekreterare
  • Val av justeringspersoner
  • Mötets behöriga utlysande
  • Val av mötesfunktionärer
  • Mötets avslutande

OM VALEN

Här hittar ni all information om valen! Där finns personliga brev till samtliga kandidater och information om valen till verksamhetsrevisor och valberedning.

SCHEMA

SFSFUM kommer att hållas i Zoom lördagen den 18 april.

Kl 9:00-10:00 – Alla kopplar upp sig till Zoom, vi ser till att allt fungerar, FUM-skola och invigning.

Kl 10:00-12:30 – Mötet öppnar, inledande formalia, avslutar förra året, interpellationer

Kl 12:30-13:30 – Lunchpaus

Kl 13:30-18:00 – Proposition, övriga motioner och val

Kl 18:00-19:00 – Middag

Kl 19:00-            De sista punkterna och mötet avslutas

Efter mötet avslutas kommer vi ha avtackning och det kommer gå att vara kvar och ”mingla” med de andra deltagarna.

Ordningen på hur punkterna behandlas kommer att kunna ändras under dagen. Lunchtid och middagstid är dock helt fasta och kommer inte att flyttas på. Under mötet kommer mötesordförande se till att vi tar många pauser, både kortare tekniska pauser, men även längre pauser så att det finns det att sträcka på sig, fylla på kaffekoppen och liknande.

Länk till Zoom-mötet för SFSFUM kommer att skickas ut till alla deltagare under nästa vecka. Mötet kommer även livesändas så att de som inte har en plats på mötet kommer kunna följa med på egen hand, detta är i linje med stadgans krav om att mötet ska vara offentligt.

VOTEIT

På SFSFUM används VoteIT som mötessverktyg. Alla anmälda deltagare ska ha fått ett mejl skickat till sig. Hör av dig till [email protected] om du har problem med åtkomst till VoteIT.

Klicka här för att komma direkt till SFSFUM på VoteIT

Nedan finns tidigare utskickade handlingar och information.

ANMÄLAN

Alla som deltar på FUM ska anmäla sig på förhand, sista dagen att anmäla sig är 17 februari. Länk till anmälan (lösenord för att anmäla sig har skickats ut. Om ni saknar ett sådant, kontakta SFS kansli): https://www.lyyti.fi/reg/SFS_Fullmaktige_2020_4816

BERÄTTELSER

Årsredovisning 2018-2019

Verksamhetsberättelse 2018-2019

Revisionsberättelse 2018-2019

PROPOSITIONER

Här hittar ni propositionerna, se här för propositionerna i videoform. Notera att bilagorna endast finns på TeamEngine och i det mail som skickats ut till anmälda.

Proposition 1 – SFS Verksamhet 2020-2021

Proposition 2 – SFS medlemsavgift och budget 2020-2021

Proposition 3 – Ändring i SFS Stadga

Proposition 4 – Ändring i SFS principprogram

Proposition 5 – Revidering av SFS syn på högskolans omfattning, utbud, finansiering och antagning

Proposition 6 – Revidering av SFS ställningstagande_ En öppen och jämlik högskola för alla

Proposition 7 – Revidering av SFS Bostadspolitiska ställningstagande

Motioner skickar ni genom det motionsformulär som har skickats ut via mail. I dokumentet nedan har styrelsen samlat några tips inför motionsskrivandet.

Tips inför motionsskrivandet!

Summaries of proposition 2-7 in English can be found below. A full translation for proposition 1 is also below.

English summaries for SFSFUM 2020 propositions

English translation for Proposition 1

PROPOSITIONSUTKAST

Här hittar ni styrelsens utkast på propositioner som skickades ut inför medlemsmöte vår som tog plats 3-4 februari:

Utkast P1 – SFS Verksamhet 2020-2021

Utkast P2 – SFS medlemsavgift och budget 2020-2021

Utkast P3 – Ändring i SFS Stadga

Utkast P4 – Ändring i SFS principprogram

Utkast P5 – Revidering av SFS syn på högskolans omfattning, utbud, finansiering och antagning

Utkast P6 – Revidering av SFS ställningstagande_ En öppen och jämlik högskola för alla

Utkast P7 – Revidering av SFS Bostadspolitiska ställningstagande

MÖTESFUNKTIONÄR ANSÖKAN

Information finns här.