Vad är SFSFUM?

SFS fullmäktige (SFSFUM) är SFS högst beslutande organ och består av SFS medlemskårer. SFSFUM äger normalt sett rum en gång på vårterminen i den stad som utsetts till årets studentstad och brukar ta tre dagar att genomföra.

På SFSFUM representeras kårerna i förhållande till hur många studenter de representerar. Information om hur mandatfördelning går till skickas ut i god tid innan SFSFUM. SFSFUM består av 349 mandat, men representeras av ett lägre antal fysiska delegater, och utöver det tillkommer också funktionärer, observatörer, suppleanter och gäster, totalt brukar ca 300 personer vara närvarande under SFSFUM.

På SFSFUM behandlas propositioner från styrelsen och motioner från medlemskårer, fullmäktigeledamöter och/eller medlemmar från medlemskårer. Fullmäktige beslutar också om organisationens styrdokument såsom budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.

Under SFSFUM väljs också organisationens förtroendevalda i form av en ordförande och en vice ordförande, tillika presidiet, samt en styrelsen. Väljs gör också verksamhetsrevisorer och valberedning.

SFSFUM kan ses bestå av två olika huvudsakliga komponenter: plenum och åsiktstorg. Under plenum sitter alla delegater och styrelsen i en större hörsal och röstar bifall eller avslag på olika förslag. Men eftersom mötet ska ta ställning till många förslag diskuteras dessa oftast på åsiktstorg.

Vill du veta mer om SFS som organisation? Läs vår Guide till SFS.