Påverka! Motioner och interpellationer

Nu är styrelsens propositioner, det vill säga förslag på beslut för SFSFUM 2024, publicerade och finns att ta del av på dokumentsidan på sfs.se!

Det finns också engelska översättningar. Årets propositioner är följande.

  • Proposition 1: SFS verksamhetsplan 2024/25
  • Proposition 2: SFS budget och medlemsavgift 2024/25
  • Proposition 3: Åsiktsutveckling inom artificiell intelligens och distansutbildning
  • Proposition 4: Ansökan om medlemskap i Folk och Försvar

Det finns möjlighet för SFS medlemskårer, en grupp om minst tio medlemmar i en medlemskår och SFS doktorandkommitté att lämna motioner, det vill säga förslag på ändring. Det går också att lämna interpellationer, det vill säga en formell fråga.

Sista tillfället för att skicka in motioner eller interpellationer var den 29 mars 2024 kl 23:59. Samtliga motionssvar publiceras senast 19 april.

Om du har några frågor om handlingar, motioner eller interpellationer vänligen kontakta [email protected].

Styrelsen berättar om propositionerna

Proposition 1

Proposition 2

Proposition 3

Proposition 4