Handlingar FUM 2021

På denna sida hittas samtliga handlingar inför SFSFUM 2021.

Information in english: All propositions and videosummarys of the propositions can be find here

Arbetsordning och föredragningslista

Verksamhetsberättelse och årsredovisning

Revisionsberättelser

Propositioner

Totalt presenteras fem propositioner. Nedan finns propositionerna att ladda ner på svenska samt en videosammanfattning av varje proposition.

Medlemsärenden

Styrelsens interpellations och motionssvar