SFSFUM 2023

Välkomna till SFS fullmäktige 2023 den 5-7 maj i Eskilstuna!

SFS fullmäktige, SFSFUM, är organisationens högsta beslutande organ. Det är på SFSFUM som medlemskårer träffas för att diskutera och besluta om nästa års politiska prioriteringar och budget samt styrdokument. Under fullmäktigemötet utses förtroendevalda, bland annat styrelse och valberedning. Information om mötets genomförande samt samtliga handlingar kommer att publiceras här på hemsidan.

Mötesinfo, schema m.m.

Viktig info om SFSFUM, inklusive packlista och schema, kommer att läggas upp löpande på Lyyti.

Nominering till förtroendeuppdrag

Här finns valberedningens förslag till förtroendevalda 2023/24.

Tillfälle för överlämning för styrelsen: Styrelsemöte #11, 16-18 juni i Stockholmsområdet

Presidiet har överlämning:

  • Planeringsdag med kansliet 24 maj
  • Från 1 juni (flexibelt upplägg)
  • Almedalen 27 juni – 1 juli.

Möteshandlingar

Inga motioner har inkommit på Proposition 2 om SFS budget och medlemsavgift varpå det inte finns några motionssvar från styrelsen.