SFSFUM Hösten 2020

Extrainsatt SFSFUM Hösten 2020

Extra-FUM 2020 äger rum den 2-4 oktober i Stockholm och via Zoom.

Valärenden

Personliga brev, valberedning respektive verksamhetsrevisor

PRELIMINÄR MÖTESORDNING

LÖRDAG
Presentation av valberedningen
Övriga motioner
Proposition 1
FIKA
Presentation av kanslianställd samt Komit-ledamot
Eventuellt fortsättning av Proposition 1
Proposition 5
Proposition 6

SÖNDAG
Presentation och utfrågning av kandidater (valärenden)
Fortsätter med eventuella propositioner från lördagen
Proposition 7
Valärenden

PROGRAM
Mötet är i plenum om inget annat anges.

Fredag
11:30 Lunch
12:15 FUM-skola
13:00 Mötets öppnande och invigning med tal av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
15:00 Fika
17:30 Mötet avslutas för dagen
18:00 Kvällsmat

Lördag
09:00 Mötet startar för dagen
10:45 Fika
13:00 Lunch
17:30 Mötet avslutas för dagen
18.00 Kvällsmat

Söndag
09:00 Mötet startar för dagen
12:30 Lunch
16:00 Mötet avslutas

Handbok med information till Extra-SFSFUM

Rapport som presenterades på SFSFUM 2020

Samtliga handlingar till Extra-FUM 2020 kommer att skickas ut och publiceras här. Då SFSFUM 2020 tog beslut om vilka punkter som ska lyftas kan du redan nu hitta propositionerna enligt nedan. Proposition 1 har reviderats men övriga propositioner och övriga motioner gäller från i våras.

Åsiktstorg

Förslag på föredragningslista

Förslag på arbetsordning

Medlemsärenden

Handlingar publicerade 2020-09-19

Propositioner och motionssvar 20/21

Styrelsen 19/20 Motions- och interpellationssvar

Vad är SFSFUM?

SFS fullmäktige (SFSFUM) är SFS högst beslutande organ och består av SFS medlemskårer. SFSFUM äger normalt sett rum en gång på vårterminen i den stad som utsetts till årets studentstad och brukar ta tre dagar att genomföra.

På SFSFUM representeras kårerna i förhållande till hur många studenter de representerar. Information om hur mandatfördelning går till skickas ut i god tid innan SFSFUM. SFSFUM består av 349 mandat, men representeras av ett lägre antal fysiska delegater, och utöver det tillkommer också funktionärer, observatörer, suppleanter och gäster, totalt brukar ca 300 personer vara närvarande under SFSFUM.

På SFSFUM behandlas propositioner från styrelsen och motioner från medlemskårer, fullmäktigeledamöter och/eller medlemmar från medlemskårer. Fullmäktige beslutar också om organisationens styrdokument såsom budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.

Under SFSFUM väljs också organisationens förtroendevalda i form av en ordförande och en vice ordförande, tillika presidiet, samt en styrelsen. Väljs gör också verksamhetsrevisorer och valberedning.

SFSFUM kan ses bestå av två olika huvudsakliga komponenter: plenum och åsiktstorg. Under plenum sitter alla delegater och styrelsen i en större hörsal och röstar bifall eller avslag på olika förslag. Men eftersom mötet ska ta ställning till många förslag diskuteras dessa oftast på åsiktstorg.