SFSFUM 2019

Den 3-5 maj 2019 var det SFSFUM i Årets studentstad Östersund. Styrelsen vill tacka alla medlemskårer, funktionärer och övriga deltagare för ett bra möte. På denna sida hittar du möteshandlingar och dokument för SFSFUM 2019. 

Föredragningslista

Föredragningslista

Berättelser
Årsredovisning
Verksamhetsberättelse 1718
Revisionsberättelse
Ekonomisk revisionsberättelse

Propositioner

Notera att bilagorna endast finns på TeamEngine och i det mail som skickats ut till anmälda. På TeamEngine finns även filer i andra format och utan radnummer. 

https://www.sfs.se/sites/default/files/tips_infor_motionsskrivandet.pdf

https://www.sfs.se/sites/default/files/o412_1_1819_proposition_1__sfs_verksamhet_20192020_med_radnummer.pdf

https://www.sfs.se/sites/default/files/o412_2_1819_proposition_2_sfs_medlemsavgift_och_budget_20192020_med_radnummer.pdf

https://www.sfs.se/sites/default/files/o412_3_1819_proposition_3_-_asikter_kring_psykisk_ohalsa_med_radummer.pdf

https://www.sfs.se/sites/default/files/o412_4_1819_proposition_4_revidering_av_sfs_principprogram_med_radnummer.pdf

https://www.sfs.se/sites/default/files/o412_5_1819_proposition_5_-_vision_for_sveriges_forenade_studentkarer_med_radnummer.pdf

https://www.sfs.se/sites/default/files/o412_6_1819_proposition_6_-_forutsattningar_for_styrelsens_och_doktoranders_arbete_i_sfs_med_radnummer.pdf

https://www.sfs.se/sites/default/files/o412_7_1819_proposition_7_-_medlemskap_i_vetenskap__allmanhet_med_radnummer.pdf

Arbetsordning

Förslag på arbetsordning

Motioner och motionssvar

Motioner och motionsvar proposition 1

Motioner och motionsvar proposition 2

Motioner och motionsvar proposition 3

Motioner och motionsvar proposition 4

Motioner och motionsvar proposition 5

Motioner och motionsvar proposition 6

Motioner och motionsvar ovriga motioner

Interpellationer och svar 

Handlingar rörande val

Valberedningens förslag och övriga nominerade

Kandidater till förtroendeuppdrar 19/20

Presidiehearing

Personliga presentationer för styrelsekandidater finns nu på TeamEngine

 

Rapporter

Återrapportering fokusfråga

Rapport Policy för externfinansiering

Rapport: Komits verksamhetsberättelse

Utträdesärenden

Begäran om utträde

Ärende angående uteslutning

Nomineringsanmodan

Nomineringstiden för presidium, styrelse, revisorer och valberedning har förlängt till den 10 mars

Anmodan
Presidium
Styrelsen
Doktorandkommitténs ordförande
Doktorandkommittén
Revisorer

Övriga handlingar
Styrelsens tidsplan inför SFSFUM

Utkast propisitioner

https://www.sfs.se/sites/default/files/sfsfum2019/pett.pdf

https://www.sfs.se/sites/default/files/sfsfum2019/ptva.pdf

https://www.sfs.se/sites/default/files/sfsfum2019/ptre.pdf

https://www.sfs.se/sites/default/files/sfsfum2019/pfyra.pdf

https://www.sfs.se/sites/default/files/sfsfum2019/pfem.pdf

https://www.sfs.se/sites/default/files/sfsfum2019/psex.pdf

https://www.sfs.se/sites/default/files/sfsfum2019/psju.pdf

Observera att alla handlingar går att hitta på TeamEngine