SFSFUM 2018

SFS fullmäktige, hädanefter SFSFUM, är organisationens högsta beslutande organ och arrangeras årligen. I år arrangeras mötet tillsammans med Gefle Studentkår i årets studentstad Gävle. Mötet inleds på fredag morgon och avslutas på söndag eftermiddag. SFSFUM är ett fantastiskt tillfälle att träffa andra engagerade för att utbyta erfarenheter, inspireras och stärka studentrörelsen i stort. Tillsammans når vi som längst!

Handlingar till SFSFUM samlas här på SFS hemsida och på medlemsplattformen TeamEngine.

Personliga brev styrelse- och presidiekandidater

På grund av tekniska problem hittas personliga breven för kandidaterna till styrelsen och presidiet endast på TeamEngine för tillfället. 

Information om vilka som kandider finns här

Länkar till propositioner:

Proposition 1: SFS Verksamhet 18/19

Proposition 2: SFS medlemsavgift 2018-2019 och ekonomiska ramar 2018-2019

Proposition 3: Ett öppet kunskapssamhälle bortom nationsgränser

Proposition 4: Uttalande om studenters boendekostnader och ekonomi

Proposition 1: SFS Verksamhet 18/19 – med radnummer!

 Proposition 2: SFS medlemsavgift 2018-2019 och ekonomiska ramar 2018-2019 – med radnummer!

Proposition 3: Ett öppet kunskapssamhälle bortom nationsgränser – med radnummer!

Proposition 4: Uttalande om studenters boendekostnader och ekonomi – med radnummer!

Utkast på styrelsens propositioner

 

Länkar till övriga dokument och möteshandlingar:

Valberedningens nomineringsanmodan

SFS årsredovisning 1617 

Verksamhetsberättelse 2016/2017

Revisionsberättelse 2016/2017

Styrelsens tidsplan för SFSFUM2018

FUM-handbok

Motionssvar, svar på interpellationer, rapporter, förslag på arbetsordning och handlingar från valberedningen

Motionssvar:

Interpellationssvar:

Rapporter:

Förslag på arbetsordning:

Handlingar från valberedningen:

Begäran om utträde:

Bilagor till årsredovisningen:

Förslag på föredragningslista:

Mandatfördelning: