SFSFUM 2023

Välkomna till SFS fullmäktige 2023 den 5-7 maj i Eskilstuna!

SFS fullmäktige, SFSFUM, är organisationens högsta beslutande organ. Det är på SFSFUM som medlemskårer träffas för att diskutera och besluta om nästa års politiska prioriteringar och budget samt styrdokument. Under fullmäktigemötet utses förtroendevalda, bland annat styrelse och valberedning. Information om mötets genomförande samt samtliga handlingar kommer att publiceras här på hemsidan.

Anmälan till mötet

Anmälan till sammanträdet sker via formulär. Vi önskar din anmälan senast den 26:e mars. Det är möjligt att uppdatera deltagarnamn till den 5 april.

Nominering till förtroendeuppdrag

Nomineringen skickas via formulär till valberedningen senast den 31:a mars kl 23.59. Inkommen nominering bekräftas av valberedningen per mail och samtidigt tillfrågas den nominerade att skicka in kompletterande information. Har du inte mottagit bekräftelse är det viktigt att Du kontaktar valberedningen för att säkerställa att din nominering inkommit. Valberedning nås på [email protected] Kravprofiler finns här.

Tillfälle för överlämning för styrelsen: Styrelsemöte #11 16-18 juni i Stockholmsområdet

Presidiet har överlämning:

  • Planeringsdag med kansliet 24 maj
  • Från 1 juni (flexibelt upplägg)
  • Almedalen 27 juni – 1 juli.

Möteshandlingar

  • Revisionsberättelse 2021/2022
  • Årsredovisning 2021/2022
  • Verksamhetsberättelse 2021/2022

Kontaktperson