SFSFUM

SFSFUM 2023

Nästa SFSFUM kommer att hållas den 5-7 maj i Eskilstuna. Mer information tillkommer på den här sidan framöver.

Nu finns en tidsplan för arbetet som leder fram till SFSFUM 2023. I november är det remissrunda, i december kommer meddelande om mandatfördelning och kallelsen går ut i januari.

Kontaktperson