SFSFUM 2021

SFS Fullmäktige kommer 2021 att hållas digitalt den 19 april och 23-25 april (mötet öppnar för yrkande 15 april). Värdkår för fullmäktige är Studentkåren i Borås. Denna sida kommer att uppdateras löpande med handlingar, information etc. inför mötet och är till för SFS medlemmar som antingen själva eller via representant kommer att delta på FUM.

Kallelse
Nu är kallelse för mötet utskickat till samtliga kårer på mejl. Den går även att ladda ner här:

Handlingar
Samtliga handlingar hittas här

Valärenden
Nomineringsanmodan och samtlig information om valen finns här

Tidsplan
Uppdaterad tidsplan inför SFSFUM och tider för själva mötets genomförande kan laddas ner här:

Inspel på arbetsordning
Arbetsordningen har omfattande reviderats för att möta det nya formatet, från fysiskt till digitalt sammanträde. Arbetsordningen önskar vi att ni kommenterar på direkt i dokumentet. Om en uppdatering sker från styrelsen markeras denna med datum och skribent. Kommentarer som åsyftar förtydligande i texten kommer att inarbetas. Valberedningen kommer bistå styrelsen i att formulera den del som avser nomineringar. Föreslaget mötespresidium har ingått i arbetet och ambitionen med dokumentet är att det inte ska finnas så kallad praxis under mötet. Vår förhoppning är att arbetsordningen blir tydlig. Vi hoppas och tror att detta bidrar till ett bättre möte.


Vill du läsa mer om vad SFSFUM är hittar du det här, och om du vill lära dig mer om hur fullmäktige går till kan du läsa om SFSFUM:s arbetssätt. Om du är nyfiken vad som hänt under tidigare fullmäktige kan du läsa om tidigare SFSFUM.

Kontaktperson